Keresés

Fűtési lexikon

Síkkollektor

A szolár-síkkollektoroknál az abszorber egy keretbe integrált és üveglappal fedett. A kollektor fedele óv a hőveszteségtől és az időjárási befolyásoló tényezőktől.

Szabályozás

Minden fűtési rendszer központi agya. A szabályozás garantálja az Ön fűtési rendszerének igény szerinti és gazdaságos üzemét. Időjáráskövető szabályozás esetén a fűtési teljesítmény automatikusan illeszkedik a külső léghőmérséklethez, külsőhőmérséklet-érzékelő által.

Szelektív bevonat

A szolárkollektorok abszorberfelületét speciális eljárással vonják be, hogy lehetőség szerint minél kevesebb napenergiát verjen vissza. Ennek következtében a sugárzási veszteség lecsökken úgy, hogy a kollektor a lehető legmagasabb szolárhozamot nyújthassa.

Szén-dioxid (CO2)

A fosszilis energiahordozók elégetése során szén-dioxid keletkezik, amely az üvegházhatás egyik legfőbb okozójának számít és ezzel igen jelentős tényező a globális felmelegedésben. A CO2 azonban a levegő természetes alapeleme is, és a növények, illetve fák növekedésében lényeges szerepe van. A klímavédelem fő feladata a CO2-emissziók csökkentése. Következetes energiatakarékossági intézkedésekkel és szénben szegény tüzelőanyagok (pl.: földgáz) használatával ezek az összetevők csökkenthetők. Bizonyos országokban energiatakarékossági rendeletek szabályozzák egy adott épület megengedhető energiaigényét. Lényeges hozzájárulást jelent a CO2 visszaszorításában a magas hatékonyságú kondenzációs fűtési technika alkalmazása megújuló szolárenergiával.

Szolárfolyadék

Azért, hogy a kollektor és a szolártároló között a hő átvihető legyen, a szolárkörben hőhordozó folyadék kering. A szolárfolyadék veszi fel az abszorberben a besugárzott napenergiát. A biztonságos téli üzem érdekében a szolárfolyadéknak fagymentesnek kell lennie, ezért a szolárkört nem szabad egyszerűen csak vízzel feltölteni. Gazdaságossági okokból víz/fagyálló keveréket alkalmaznak, mely nem igényel különösebb kezelést.

Szolár fűtésrásegítés

A szolárrendszerek a használati víz felmelegítésén kívül fűtésrásegítésre is használhatók. Ehhez a szolár-rendszert kombi vagy puffertárolóval és megfelelő méretű kollektorfelülettel kell ellátni. Az ingyenes napenergia így az átmeneti időszakban (tavasz és ősz) biztosítani tudja a szükséges fűtési hőt. A szolárrendszer napfényes téli napokon a hőtermelőt támogatja, ezzel segít a tüzelőanyag-felhasználás megtakarításban.

Napenergiás fűtésrásegítésre különösen azok a fűtési rendszerek alkalmasak, melyek alacsony üzemi hőmérsékleten működnek (pl. padlófűtéses rendszerek).

Szolár hő

A szolárrendszerek a nap által besugárzott hőt hasznosítják úgy, hogy vizet melegítenek fel. A kollektorok által felvett szolárhőt keringtetett körfolyam szállítja a szolártároló felé. Abban az esetben, ha a kinyert szolárenergia nem elég, a víz utánfűtése hagyományos fűtőkészülékkel történik.

Szolár-hőcserélő

A nap ingyenes hőjét a szolárrendszerek kollektorai gyűjtik össze és csővezetékek útján egy szivattyú juttatja a szolártárolóba. A szolárhő átadása a tároló számára a szolártárolóba integrált szolárhőcserélőn keresztül történik. A szolárhőcserélőket a rétegtárolókban és a szolár-puffertárolókban csőkígyós hőcserélőként alakították ki. Az auroSTOR szolár-rétegtárolóban a szolár-hőcserélő a tároló alsó szegmensében található. Ezzel az elrendezéssel a tárolóban rétegződés alakítható ki, amelyben a felmelegített víz a természetes felhajtóerő következtében a tároló felső részén gyűlik össze. A szolár-rétegtárolókban a szolár-hőcserélő szerepét egy lemezes hőcserélő tölti be, amely a tárolón kívül található. A szolár hőcserélőben lévő víz a kollektorok hője által melegszik fel és felülről töltődik a tárolóba. Ez a kialakítás lehetővé teszi a magas melegvíz-teljesítményt kisebb tároló-űrtartalmak esetén is. Az auroCOMPACT gázüzemű, szolártámogatású kompakt Vaillant hőközpont egy 150 literes szolár-rétegtároló és egy kondenzációs üzemű kazán kombinációjából született.

Szolár kollektor

A szolárkollektorok a napsugárzás hasznos hőenergiáját adják át a használati melegvíz-készítés és a fűtésrásegítés számára. A napenergiát a kollektor abszorberfelülete veszi fel és a besugárzott hőmennyiséget a szolárkör felé továbbítja. A szolárkörben hőhordozó folyadék van, amely a kollektorban felvett hőt szállítja a szolártároló felé. Szolárkollektorok sík vagy vákuumcsöves kialakításban készülnek. A Vaillant auroTHERM típusú kollektorai sík abszorbert tartalmaznak, szabadalmaztatott üveg fedéllel, a kék effektus pedig egyéni megjelenést kölcsönöz a síkkollektornak.

Szolár lefedettségi fok

A szolárrendszereket túlnyomórészt ott alkalmazzák, ahol az ingyenes szolárhőt melegvíz-készítésre használják. A szolárrendszer lefedettségi foka mutatja meg, hogy a melegvíz-készítéshez szükséges teljes energiaigény hány százaléka fedezhető a napsütés hozamából.

Szolár-rendszerszabályozó

Az auroMATIC szolár-rendszerszabályozó a napenergiás és a teljes fűtési rendszer összes szabályozási feladatát átveszi. Ezzel egy közös rendszerszabályozóban időjáráskövető szabályozó, szoláros melegvíz-készítés és fűtésrásegítés kapcsolódik egymással, és a működésük is könnyen összehangolható. Így megszűnik az egymástól elkülönített fűtés és szolárszabályozó összekapcsolása.

Szolár rendszer

Egy szolár rendszer lényegében négy fő komponensből áll: kollektormező, amely elnyeli a napsugárzást. Szolárszabályzó, ami a rendszer összes funkcióját felügyeli. Szolárállomás bivalens (két hőcserélős) vagy kombi melegvíztárolóval, melyek két különböző forrásból fűthetők fel. Fűtőkészülék a szolárkollektorok mellett, ami csekély napsugárzás esetén átveszi a tárolók hőntartását és utánfűtését.

Szolár-rétegtároló

A szolár-rétegtárolónakmindig a felső részéből vételezik a meleg vizet. Azért, hogy a szolárhő optimálisan használható legyen, a szolártároló tetején a tároló vizét a legmagasabb hőmérsékleten kell tartani. Ehhez a tárolót a hőmérsékleti rétegződés miatt olyan méretben kell kialakítani, hogy a magasabb és alacsonyabb hőmérsékletek egymástól elkülönüljenek. Megfelelően méretezett szolártárolóban a rétegződés a fizika törvényszerűségei alapján önmagától végbemegy, mivel a meleg víz könnyebb, mint a hideg, ezért felfelé emelkedik. A tároló alsó szegmensében a víz hideg marad, hogy a szolárkollektorok lehetőség szerint sok hőt leadhassanak. A melegebb és hidegebb vízhőmérsékleteknek nem kell keveredniük, mert különben egy köztes hőmérséklet állna be, amely a szolárrendszer hatékonyságát csökkenti.

Szolártároló

A szolárhőt akár melegvíz-készítés, akár fűtésrásegítés céljára használjék fel, minden esetben átmenetileg egy szolártárolóban tárolják, hogy akkor is rendelkezésre álljon, amikor nem süt a nap. A szolárrendszer kialakítása alapján különböző típusok telepíthetők. Szoláros használati melegvíz-készítéshez túlnyomórészt bivalens melegvíz-tárolót használnak, amelyhez kiegészítésként egy másik hőtermelő csatlakoztatható. Szolár-fűtésrásegítésnél a hő egy puffertárolóban tartalékolható. A melegvíz-készítés és fűtésrásegítés kombinációra kombi tárolót alkalmaznak.