Keresés

Garanciális feltételek

Jótállási idők az egyes termékcsoportok tekintetében

A forgalmazó Vaillant Saunier Duval Kft. (a továbbiakban „Forgalmazó”) a termékek gyártójának képviseletében az alábbi termékcsoportokra a készülékhez mellékelt jótállási jegyen szereplő jótállási időre vállal önkéntes jótállást a fogyasztónak minősülő vásárlók felé az alábbi feltételekkel.

Fontos, hogy a forgalmazói jótállás önkéntes és nem érinti azon vállalkozás jogszabályban előírt jótállási kötelezettségét, amely a terméket fogyasztónak közvetlenül értékesítette. Önnek, mint fogyasztónak továbbra is fennáll a joga, hogy ezen vállalkozással szemben jótállási igényét érvényesítse bármely 10,000,-Ft eladási árat elérő Vaillant termékre!

Általános jótállási feltételek

 • A Forgalmazó csak olyan Vaillant termékekre vállal önkéntes forgalmazói jótállást, amely üzembe helyezését kötelező jogszabályban előírt képesítéssel rendelkező szakemberrel elvégeztetni és a beüzemelést a forgalmazó Vaillant Saunier Duval Kft., vagy szerződött szervizpartnere a vásárlástól számítva 6 hónapon belül elvégezte. A beüzemelés köteles termékek listáját honlapunkon megtalálja.
 • A Forgalmazó kizárólag a fenti kategóriába eső olyan termékekre vállal önkéntes jótállást, amely magyarországi első forgalmazását ő végezte. Erre tekintettel a forgalmazói jótállás kizárólag azon készülékekre vonatkozik, amelyek a forgalmazó által megadott sorszámmal ellátott, kitöltött jótállási jeggyel rendelkeznek, ideértve a beüzemelő hitelesítését is.
 • Jótállási időn belül végzett garanciális javítások díjmentesek megfelelő tárolás, és a rendeltetésszerű használat feltételeinek betartása mellett. A forgalmazói jótállás érvényesítése esetén a termék le- és felszerelését és az újbóli beüzemelést a Forgalmazó, vagy regisztrált szervízpartnerei végzik.
 • Forgalmazó csak akkor vállal önkéntes jótállást az általa forgalomba hozott termékre, ha a terméket a rendeltetése szerint, a készülékhez rendelt kezelési és karbantartási útmutató szerint működtették, illetve a jótálláshoz szükséges dokumentumok (érvényesített jótállási jegy és üzembe helyezési munkalap) rendelkezésre állnak.
 • A jótállási jegy fogyasztó érdekkörében felmerülő okból történő hiányos, nem pontos vagy félreérthető kitöltése, továbbá bármilyen szabálytalan javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállás érvényesíthetőségét kizárhatja.
 • Az Forgalmazó kizárólag az érintett készülékek kijavítását és esetleges cseréjét vállalja jótállása keretein belül.
 • A forgalmazó jelen jótállása önkéntes vállalás a fogyasztók felé és nem jogszabályi kötelezettségen alapul, így nem vonatkoznak rá a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendeletben és a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak. Amennyiben a Forgalmazó egy készüléket közvetlenül értékesített a fogyasztó felé, őt a fentieken túl továbbra is kötelezik e jogszabályok fogalt jótállási előírások, ahogyan bármely Vaillant terméket a fogyasztóknak értékesítő vállalkozásokat is.

A jótállás érvényesítésének kizáró feltételei

 • Az első üzembe helyezést, illetve a készülék áthelyezését követő utólagos üzembe helyezést nem a Vaillant Saunier Duval Kft., vagy szerződött szervizpartnere végezte. A szerződött szerviz partnerek listáját honlapunkon találja: szervizpartnerek
 • A készüléket nem a mellékelt használati és szerelési dokumentációban leírt követelmények, útmutatások szerint szerelték, illetve üzemeltették és tartották karban és a karbantartást nem a Forgalmazó, vagy szerződött szervízpartnere végezte.
 • A készüléket technológiai berendezésként használták, túlterhelték, szakszerűtlenül kezelték, a rendeltetéstől eltérő célra használták.
 • Tervezési hiba, nem a műszaki specifikációknak megfelelően tervezték a fűtési rendszert.
 • A fűtési rendszer szilárd, és oldott szennyeződéseket tartalmaz, azokat nem távolították el hatékonyan az üzembe helyezés előtt (nem történt meg a rendszer oldószeres átmosása, és a szilárd szennyezőanyagok kiszűrése), valamint nem megfelelő a fűtővíz minősége (pH, keménység és vezetőképesség).
 • Szennyezett hálózati víz tisztítatlan használata.
 • Elfagyás okozta hiba.
 • Gázszennyeződés okozta hiba.
 • Égéstermék-elvezetés hibája.
 • Elektromos túlfeszültség okozta hiba, a megengedettől eltérő hálózati feszültség, villámcsapás.
 • A készüléken lévő gyártási jelölések, illetve fóliazár sérült.
 • Tömítések, O-gyűrűk, gumialkatrészek hőterhelésből adódó elöregedése.
 • Helytelen tárolás, illetve üzemeltetési hely (+5 °C-nál alacsonyabb hőmérséklet, maró párás vagy poros helyiség, tartósan 70%-nál magasabb relatív páratartalom).
 • Vásárlás utáni szállítási sérülés, töréskár.
 • Elemi csapás okozta rongálódás, meghibásodás.

Fontos tudnivalók.

 • A termék meghibásodását a fogyasztó köteles haladéktalanul a szakszerviznek vagy az Forgalmazónak bejelenteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a felelős.
 • A készülék üzembe helyezésének, továbbá az évenkénti karbantartások költségei a Fogyasztót terhelik!
 • A jótállás ideje alatt történt javítás esetén ellenőrizze, hogy a jótállási szelvény pontosan lett-e kitöltve.
 • Az elvégzett munkát a szerelőnek igazolnia kell a helyszínen kiállított, és a Fogyasztó által aláírt munkalappal.
 • A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szakszerviz) a terméket elsődlegesen a telepítés helyén javítja. Amennyiben szükséges az elszállítás, azt a Forgalmazó, vagy regisztrált szervízpartnerei intézik a le- és felszereléssel együtt.
 • Fogyasztó a termék kijavítását, illetve – az alábbiakban megjelölt feltételek fennállása esetén – a termék kicserélését kérheti.
  • a termék nem javítható;
  • a termék lényegében azonos meghibásodásra visszavezethetően három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik;
  • a termék javítása 30 napos határidőn belül nem készül el határidőn belül nem készül el, vagy az a fogyasztóra nézve aránytalan sérelemmel jár.
  • a csere jogosságáról az Forgalmazó dönt.
 • E forgalmazói Önkéntes jótállás az Ön törvényből eredő jogait nem érinti, és nem korlátozza.
 • Önként vállalt jótállásunk csak a Magyarország területén vásárolt, elsőként a Forgalmazó által forgalmazott és üzemeltetett termékeinkre vonatkozik.

Beüzemelés-köteles Vaillant készülékek

KivitelTípus
Elektromos üzemű fali hőtermelőkeloBLOCK VE6-xx
Atmoszférikus kombi készülékekatmoTEC
Kondenzációs fali készülékekecoTEC
Kondenzációs tárolós készülékekecoCOMPACT
Kondenzációs állókazánokecoCRAFT VKK
Vízmelegítő berendezésekatmoMAG, turboMAG
Tárolós rendszerű gázüzemű készülékekatmoSTOR VGH
Indirekt fűtésű melegvíztárolókuniSTOR, auroSTOR
Rétegtöltésű melegvíztárolókactoSTOR
Szolár melegvíz-készítő rendszerekauroSTEP, auroTHERM, auroFLOW, auroMATIC
Multifunkciós pufferekallSTOR
Frissvizes állomásokaquaFLOW
SzabályozókcalorMATIC, multiMATIC, sensoHOME, sensoCOMFORT, eRELAX, VRT35, auroMATIC
Keverőmodulok, távszabályozókVR70,VR71, VR91, VR92, KNX csatoló
Kommunikációs modulokVR920, sensoNET
Hőszivattyúk és kiegészítőikaroSTOR, aroTHERM, aroTHERM plus, aroTHERM split, flexoTHERM,flexoCOMPACT, geoTHERM, VWZ, uniTOWER, aroCOLLECT, VPS, fluoCOLLECT
LakásszellőzőkrecoVAIR VAR150-360

Jelen jótállási feltételek alá eső termékek gyártója

Vaillant GmbH, 42859 Remscheid (D); Berghauser Str. 40

www.vaillant.com, www.vaillant.de

Tel.: +49 (0) 21 91 / 18-0

Fax: +49 (0) 21 91 / 18-28 10