Keresés

Fűtési lexikon

Bivalens tároló

Bivalens fűtési rendszerben két hőtermelő adja a helyiség fűtéshez és/vagy a melegvíz-készítéshez szükséges hőenergiát. Nagyon jó kombinációs példa erre a gázüzemű kondenzációs kazán szolár rendszerrel. A melegvíz-készítés számára ilyenkor bivalens (két hőcserélős) melegvíz-tárolót alkalmaznak. Ebből kiindulva a bivalens fogalmat a hőszivattyús technikában is használják. Ilyenkor egy hőszivattyú és egy hagyományos üzemű fűtő készülék párhuzamos üzemének leírását szolgálja.

Biztonsági hőmérséklethatároló

Állókazánokon és bizonyos fali készülékek esetén biztonsági hőmérséklethatároló akadályozza meg a megadott maximális hőmérséklet túllépését. A biztonsági hőmérséklethatároló kioldásával az égő lekapcsol, és a hőtermelő reteszelten leáll. Az égő nem gyújt automatikusan újból vissza, ezért a fűtőkészülék csak manuálisan, illetve a meglévő hiba megszűntetése után helyezhető ismét üzembe.

Biztonsági szelep

Egy zárt tárolóban megemelkedik a nyomás, ha az abban tárolt víz felmelegszik.

A melegvíz-tárolókat és a fűtő kazánokat biztonsági szelep óvja a legmagasabb megengedhető üzemi nyomás túllépése ellen. Tárolós melegvíz-készítő berendezések esetén a biztonsági szelepet a hidegvíz bevezetésnél kell beszerelni. A kisebb, falra szerelhető melegvíz-tárolók biztonsági szeleppel integrált biztonsági szerelvénycsoport által csatlakoztathatók. Ha a rendszer nyomása eléri a névleges értéket, kinyit a biztonsági szelep és a túlnyomás lecsökken. A szolárrendszerek biztonsági szelepe a szolárfolyadékot üzemzavar esetén egy gyűjtőtartályba vezeti el.

Biztonsági szerelvénycsoport

A biztonsági szerelvénycsoport a melegvíz-tárolót védi a magas nyomás ellen, mely a következő elemekből áll: biztonsági szelep (a melegvíz-tárolót óvja a magas nyomástól), mérőcsonk, elzárószerelvény, nyomáscsökkentő (az ivóvíz rendszer nyomását szabályozza, de ez opcionális), visszacsapó szelep (meggátolja, hogy a felmelegített ivóvíz a hidegvíz-hálózat felé visszaáramoljon), manométer-csatlakozó és lefolyótölcsér.

Bruttó hőhozam

A szolárrendszeren belül szolárfolyadék cirkulál a kollektor és a szolártároló között.

A szolártárolóba leadott hőenergia, a tároló bemeneténél mérve és kWh/m2 megadva bruttó hőhozamként definiálható.